සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Tuesday, August 17, 2010

ම පුතුනුවන්ට කියලා දෙන්න.. ( 3 )

ඔන්න මම අද ලියුමෙ ඉතිරිය ලියලා ඉවර කරන්නයි හදන්නෙ'

ඔබට හැකිනම් අව්‍යාජ සිනාවෙ
රහස උගන්වන්න
අයුතු බලපාන තක්කඩියන්
මැඩලිම වඩා පහසු බව
ඉක්මණින් වටහා ගන්නට
ඉඩ සලසන්න

පොතපතෙහි සැගවුනු
රමණිය සුන්දරත්වය
උරා බොන හැටි
හැකිනම් කියාදෙන්න.

කදුලක් හෙලිම ලැජ්ජාවක්
නොවන බව පවසන්න.

සමච්චලය මායිම් නොකරන්නටත්
චාටු පැසසුමෙන් නොරැවටෙන්නටත්
දිරි දෙන්න.

ශ්‍රම ශක්තිය සහ ඟදානය
වැඩි මිලට තක්සෙරු වන මුත්
ළබැදියාව සහ ආත්ම ගරුත්වය
සැමදා අමිල බවත්
ම පුතුනුවන්ට පහදාදෙන්න.

බෙරිහන් දෙන සටන් පාට වලට
කන් නොදි හද තුල කාවැදි ඇති
සත්‍යය වෙනුවෙන් සටන් වදින්නට
ම පුතුනුවන් හික්මවන්න

ඔහුට කරුනාවෙන් සලකන්න
වැඩි ආදර සැලකුම් නොදක්වන්න
ඉස'තරම් වානෙ'පදම් වන්නෙ'
ගිනියම් උදුනකිනි

ඉවසිමෙන් ඔහු නිර්භිත විය යුතුය
සැමදා හිතතුළ රැව් දෙන
සත්ගුණ ඇදහිමෙන්
පොදු මානව බැතිදම් ලියලන බව
ඒත්තු ගන්වන්න

මෙය ඉතාබැරැරුම් අපෙ'ක්ශාවකි
හැකිපමණින් ඉතුකරන්න
මගෙ' පුතා ඉතා විනිත දරුවෙකි.


ඔන්න ඉතින් ඔය ටික තමයි ලින්කන් තුමා තමාගෙ' පුතාගෙ පාසලෙ' ප්‍රදානියට දුන්න ලිපිය..
ඔයාලත් කියවන්න හොදින් හිතට ගන්න ... පමනට වඩා ඔනම දෙයක් ඔනම නැ කියලා හිතට ගන්න ,,,,
හැකි පමණින් යුතුකම් ඉටුකරන්න...
හොද පුරවැසියෙක් වෙන්න...

No comments:

Post a Comment