සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Wednesday, August 11, 2010

ම පුතුනුවන්ට කියලා දෙන්න.. ( 2 )

ඔන්න මම ඉතුරුටික කියන්නයි හදන්නෙ' හොදින් අහගෙන ඉන්න ඒ වගෙ'ම හොදට හිතට ගන්න

නිරවද්‍ය තම මතයට
කොයි කවුරු අව කැපුවත්
අදිටනෙන් එල්බ සිට
නිවරැද්දම තහවුරු කරන පිණිස
දිරි දෙන්න

මෙත් කුලුණේන්ද සැර වැරෙන් ද
හික්මවිය යුත්තන් සිටින බව
පහදා දෙන්න

අනුකරණය කොපමන පලදායි වුනත්
ආත්ම ශක්තියෙ' අගය
අමිල බවත් උගන්වන්න

අන් මනු වදන් මැන කිරා බලා
සත් වදන් සමග උරගා බලා
හොද නරක වෙන් වෙන්ව පෙරා
හොද දෙ' පමණක් ඇගයිමට උගන්වන්න
දුකෙදි පවා සිනාසිමට
උගන්වන්න හැකිනම් මැනවි

වැඩි කල් ගතවුවත්
තම වැයමෙන් උපයාගත් සොච්චම
උරුම වු දායාදයට වඩා
නම්බුකාර බව උගන්වන්න
පරාජය පිලිගැනිම මෙන්ම
ජය පැන බිමටත් උගන්වන්න.


ඉති0 ළමයිනෙ' අදට කතාව ඇති මම දැන් යන්නත් ඔනා ආයෙත් පස්සෙ' වෙලාවක ලියුම ලියලා ඉවරකරනම් දැන්නම් හොදටම නිදිත් මතයි
ම පුතුනුවන්ට කියලා දෙන්න.. (3) න් මුන ගැහෙමු..

1 comment:

  1. මම බලා සිටී ම පුතුනුවන්ට කියලා දෙන්න.. (3) එනතුරා...

    ReplyDelete