සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Sunday, October 31, 2010

♥ සත් පාට ♥


අදුරු අහස
ඉකිලද්දි,
ඈයත් සමග ඔහුත් හඩයි
ඈගේ නෙතින්,
වෑටෙන කදුලු පිසලන්නට...
ඈය වෙත ඔහු,
පාට සතක් හනික එවයි...
එ පාටින් ඈගේ මුහුණ,
නෙක වර්ණෙන් බබලයි...
ඔහු වෙත ඈති ඈගේ සෙනෙහේ,
ගංගාවි දෙගොඩ ගලයි...

Saturday, October 30, 2010

♥ ආදරය ඔබයි ♥Thursday, October 21, 2010

~ ~ සිත ගිය දුර ~ ~

සිත ගිය දුර
නුබ නැ ලග...
ඉති0 මම අද
තනියම සිත ලග...

නුබ යන මග
මම නොයමි කිසිදින...
ඔබ හමුවට
මම නොඑමි කිසිදින...
ඔබෙ මතකය මම
අමතක කරමි හැමවිට...

Tuesday, October 19, 2010

~v නුබ ගෙවී ගිහින් v~


නුබට ඉඩදී
බලා සිටියා මම
ගොඩක් දෙ'
හදවතේ හිරකරන්
කාට කියන්නද
මගේ වසන්තයත්
ගුලිකරන්
නුබ ගෙවී ගිහින්
මටත් නොදෑනිම
" කාලය "
නුබ මටත් හොරෙන්
ගෙවෙන අරුමය
කෙසේ නම්
පහදන්නද?

Sunday, October 17, 2010

කදුල මම


කදුලු උරුම වු දෑසට
හිනෑහෙන්න අවසර දෙන්න...
දුක උහුලන හිතකට
සතුටෙ මිහිර ලබා දෙන්න...
ඔබ නොමෑතිව මෙ දිවියට
දිවි ගෙවන්න කියා දෙන්න...

Saturday, October 9, 2010

සදා නොවෙනස් පෑතුමකි ඔබ මට

සුසුමක් වි දයාබර........


පු0චි වැහි දිය බිදක් වි මම,
නුබේ දෙකොපුල් මත වැටෙන්නම්...
සදෙ' සිසිල ගෙන නුබේ ලො'කයට මම,
සද කුලියම වි හිදින්නම්...
පු0චි සුසුමක් වි දයාබර,
නුබේ සුසුමට එකතු වෙන්නම්...
නුබේ සිත් උයනේ,
පිපුනු පු0චි,
රො'ස කැකුළිය
මමම වෙන්නම්....

Thursday, October 7, 2010

~ ~ මට අහිමි ඔබ ~ ~


හිමිදිරියෙ'
පිපුනු රො'ස මල
පරවුනි නොදැනිම...
මලක් තුලින්
හමන සුළග
ඔබ තුලින්
දැනුනි මට...
කදුලු සගවා
සිනහා පෙන්වා
වෙදනාව මැද
හිනැහෙමි මම...

Sunday, October 3, 2010

අමතක නොවන ඔබට ආදරයෙන්,,


කොච්චර අමතක කරන්න හැදුවත්
ඔයා මට ඔයාව
අමතක කරන්න
දෙන්නෙ' නැත්තෙ' ඇයි කියලා
මම දන්නෙ නැ...
ඒත් ,
මටත් ඔයා දිහා..
ඔය ඇස් දෙක දිහා..
නොබල ඉන්නත් බැහැ...
අනෙ' ම0දා.....
ඔයා මට ආදරය කරනවද?
මම ඔයාට ආදරය කරනවද?
මට මෙ කිසිදෙයක්
තෙ'රෙන්නෙ නැ.....