සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Saturday, October 9, 2010

සදා නොවෙනස් පෑතුමකි ඔබ මට

2 comments:

  1. ලස්සනයි...පොඩ් දෝණි..අප්පච්චි ගොඩාක් සතුටු වෙයි.........

    ReplyDelete
  2. දෝණිට කොයි තරමි ආදරේ උනත් අප්පචිචිලා ඒක හිතේ හංගගෙනයි ඉන්නේ.....මගේ අප්පචිචිත් එහෙමයි....ඔයාටත් ඒක දඅනුනද.....?

    ReplyDelete