සිහිනවලදීත් , ආදරයේදීත්, සිදුවිය නොහැක්කක් නොමැත . .

Tuesday, February 22, 2011

හෙටත් පෙර මෙන් මුණ ගෑසේවි


සිහින නදි තිරයේ
සත්සර රෑහෑනින් බෑදි
අපේ මතකයන්
මොහොතකට දුර ගියත්
ආයෙමත් හෙට දිනයක
අද සේම
සෙනෙහසින්
එක මොහොතක් දොඩමලු වෙන්න
කෙසේ කොතනක හො'
අපේ සිත් පෑදේවි

4 comments:

 1. සිහින නදී හස රැල්ලේ ..... පුංචි රැවන් ඔන්චිල්ලේ
  ඔබේ රැවන් හසරැල්ලක් ..... හෙටත් වාසනා......

  ReplyDelete
 2. ලස්සනයි දිලුශි නගෝ....

  ReplyDelete
 3. ඔයාලා 2න්නටම ගොඩාක් ස්තුතියි

  ReplyDelete
 4. මතක මන්දිර තනන්නට තරමි සොදුරැ නොවුනද
  අසුන්දර නැති කාලයක් ඇත මට එහිදි හමු වි වෙන් උන අය
  බොහෝ වෙතත්.. ඔබගේ මතකය නොවෙනස්සය.. බලා පොරොත්තුව දැස් අයා සිටි

  ReplyDelete